ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Ваннаставни кадар

Помоћно-технички радници

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. живота

ЂУРИЋ

ДАНИЈЕЛА

ОШ

1.

10

39

ЖИВАНОВИЋ

МИЛИЦА

ОШ

1.

27

55

ШОБИЋ

ЈАСМИНА

ОШ

1.

17

46

ИЛИЋ

БРАНКА

ОШ

1.

17

52

СТОЈАНОВИЋ

БОСА

ОШ

1.

12

39

ПЕТРОВИЋ

ОЛИВЕРА

ОШ

1.

14

46

ЂУРАНОВИЋ

СЛАВИЦА

ОШ

1.

1

48

ПОПОВИЋ

ДЕЈАН

ОШ

1.

25

53

СТОЈАНОВИЋ

ЗОРИЦА

ОШ

1.

22

61

УРОШЕВИЋ

БИЉАНА

ОШ 1. 19. 52

ВЕЉКОВСКИ

БРАНИСЛАВА

ОШ

сервирка, чистачица

1.

13

36