ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Ваннаставни кадар

Административни радници

АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ

 

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

АЏИЋ ВЕСНА

Економска школа

4.

14

56

2.

ПАЈИЋ ТАМАРА

Економски факултет

7.

6

34