ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац    

Школа без насиља

Водич за наставнике

 Улога школске средине и радника школе у превенцији и интервенцији у ситуацијама електронског злостављања

Порастом употребе интернета и савремених комуникацијских могућности свакако расте и проценат њихове злоупотребе и електронског насиља међу децом. Просветни радници најчешће не одобравају такво понашање, али, у ситуацијама откривања насиља путем интернета или мобилног телефона, по правилу се осећају немоћни. Једна од чешћих реакција запослених у школама јесте да се не хватају у коштац са овом врстом злостављања јер се она догађа изван школског окружења па је на тај начин могућност контроле дечјег понашања смањена. Ипак, васпитни задатак школе је помоћ за односе са другима, са колегама, учитељима, за одговоме и уљудне соћјалне односе, а образовни задатак је да подучава о начинима коришћења савремених медија и технологије за опште добро. Због тога школа и њени запослени имају изразито важну улогу у превенцији злоупотребе интемета и мобилног и у ситуацијама решавања актуелних проблема електронског насиља и злостављања.

Пет кључних области за делотворну превенцију насиља

1. Истицање позитивног коришћења технологије

Технологијом се успешно користимо за занимљиво и позитивно учење као и у реализацији и повећању личног учења кроз флексибилно, креативно и доступно учење. Важно је истражити и подстакнути сигурне начине коришћења интернета како бисмо ученицима осигурали самопотврђивање, асертивност, партиципацију и развијање пријатељстава. Школа има значајну улогу у промоцији и подстицању правила лепог понашања и сигумости на интернету, и информатичкој писмености. Важно је показати ученицима да одрасле особе разумеју и прате промене у информатичкој технологији, као и промене у начину комуницирања и интересовањима деце и младих. Важно је поставити јасна правила коришћења интернета и мобилног телефона у школској средини.

Укратко, сва се правила могу више-мање свести на ово: Немојте чинити другима оно што не бисте хтели да они вама чине. Избегавајте свађе и вређања ј допринесите конструктивној страни комуникације путем електронских медија (е-маила, форума, чата, 
wеблога...).

2. Разумевање и разговор о модерним начинима комуницирања и опасностима електронског насиља

Важно је јасно дефинисати шта је то електронско насиље. Нагласити по чему се оно разликује од других облика насиља, које су његове специфичности, који су утицаји таквог насиља. Као и у ситуацијама вршњачког насиља, важно је осмислити и поставити јасна правила и доследно их се придржавати. Свакако је важно ставити нагласак на упознавање деце и њихових родитеља са одговорношћу коју свако од нас има када се користи модерном технологијом (мобилним, интернетом), у комуникацији с другима. Такође је потребно дефинисати последице за оне који крше правила или чине насиље.

Нужно је дати до знања ученицима и родитељима да школа може да осигура подршку, чак и ако се насиље догоди изван школе.

3. Успостављање нових и дорада постојећих правила и последица 

Вредности и правила која постоје у школи за вршњачко насиље примените и на насиље електронским медијима. Препоручујемо спровођење едукације о сигурном коришћењу интернета која би укључивала правила понашања и стратегије учења на интернету, правила понашања с мобилним телефоном у школи и другде. Важно је да ова правила обухвате све ученике, и оне који не пишу увредљиве поруке нити их примају. За њих је важно да такве поруке не коментаришу нити прослеђују, јер би тако омогућавали насиље и учествовали у њему, већ да такво понашање пријаве и учитељима и родитељима. О правилима морају бити обавештени ученици, али и њихови родитељи. Препоручује се да се окаче правила у школи на јавном месту, како би била доступна и видљива свима у школи. Корисно је спровести истраживање о коришћењу интернета у вашој школи. Добијени подаци могу бити искоришћени у превенцији насиља. На тај начин школа шаље поруку ученицима да јој је важно што се с њима догађа, да је заинтересована за њихова искуства, шта може утицати на смањење злоупотребе школске опреме и интернета.

4. Омогућавање пријављивања електронског насиља

Сам чин прјјављивања насиља може бити тежак корак за особу која трпи насиље, као и за посматраче. Важно је осигурати и упознати ученике и њихове родитеље с различитим начинима пријављивања искуства електронског насиља у школи и међу ученицима. Важно је да радници школе и стручни сарадници и сами буду упознати с могућностима пријављивања и коме се обратити у ситуацијама електронског насиља и злостављања.

5. Евалуација утицаја превентивних активности

Свакако се препоручује водити евиденцију о искуствима ученика путем интернета. Редовне провере веома су важне да се утврди да ли су превентивне стратегије успешне и примерене ученичким потребама. Могуће је поделити материјале и пренети информаћје о предузетим мерама, постигнутим резултатима, али и актуелним изазовима и питањима с целом школском заједницом.

Шта учинити?

У случајевима насиља и злостављања важно је учинити следеће:

 • Ако знате која је особа одговорна за узнемиравајући садржај, замолите је да га уклони;
 • Контактирајте интернет провајдера,  (енг.  хост),  како бисте поднели захтев да се наведени садржај уклони;
 • Питајте ученике коме су све слали поруке;
 • Ако знате који су ученици слали поруке насилног карактера, заплените им мобилне, скините   с   интернета   њихове   текстове   или   фотографије   и   сачувајте   их   у   школском компјутеру док не контактирате њихове родитеље;
 • У случајевима насиља, контактирајте полицију која може утврдити шта све треба узети као доказ. Можда ће бити потребно полицију укључити и зато да би провајдер интемет услугапроверио податке о другима умешаним у случај.

Како пружити помоћ детету које је доживело електронско насиље у школи?

 • Ако вам се дете обрати за помоћ или вам се повери, нађите мирно место за разговор и пажљиво га саслушајте. Дајте детету до знања да је учинило добру ствар јер је некоме рекло о свом искуству;
 • Информишите родитеље и дајте им упутства у складу са прируцником за родитеље насталим у оквиру програма Школа без насиља - Шта је данас било у школи?
 • Информишите полицију ако се ради о озбиљнијим облицима насиља, претећим порукама или могућем кривичном делу;
 • Саветујте детету да не одговара на провокативне, увредљиве поруке и све остале поруке због којих се осећа лоше. Нека такође не одговара ни на неутралне/позитивне поруке ако не познаје пошиљаоца. Важно је подстицати осећај сигурности код детета и ублажити узнемиравајуће емоционалне реакције.
 • Предложите неке од начина који би могли спречити понављање насиља: промена броја мобилног, е-маил адресе, напуштање интернет страна (форума, чат-а, ввеблога...) на којима се насиље догађа или промена надимка којим се дете користи;
 • Упознајте дете и родитеље да унутар комуникацијских програма постоји могућност блокирања и филтрирања нежељених порука, путем опција „игноре" или „блоцк", као и спречавање приступа одређеним пошиљаоцима на е-маил или дететов блог.
 • Помозите ученику да сачува све информације важне за истрагу (нпр. да не брише примљене поруке, чува фотографије и бележи wеб адресе на којима се злостављање и узнемиравање догађају).

Рад са онима који чине електронско насиље и последице насилног понашања 

Чим се открије особа која чини насиље, потребно је предузети кораке како би се променио њен став и понашање. Ако се ради о одраслој особи, случај треба пријавити полицији. Ако се ради о ученику, треба му, осим последица предвиђених за насиље у школи, пружити подршку и помоћ у промени понашања. Више информаћја о томе има Тим школе за заштиту деце од насиља.

Фактори о којима треба водити рачуна приликом одређивања адекватних последица на понашање: 

 • степен повређености;
 • да ли се виновник скривао?;
 • на колико је адреса порука послата или колико је узнемиравајући материјал (текст,  фотографија, снимка...) узбуркао јавност;
 • мотивација особе и разлози за насиље;
 • постоји ли сукоб и у ствамом животу између те две особе или се ради о злостављању;
 • је ли насиље било ненамемо или намерно.