OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Школски одбор

17. Mar. 2017 :: Састав Школског одбора

 

Име и презиме

Овлашћени предлагач

Саша Лазаревић, председник

Савет родитеља

Ана Пантелић Неговановић

Савет родитеља

Ксенија Мишић

Савет родитеља

Светозар Шобић

Локална самоуправа

Милица Јовановић

Локална самоуправа

Илија Пајић

Локална самоуправа

Дарко Вучићевић

Наставничко веће

Раденка Ђокић

Наставничко веће

Борко Антонић

Наставничко веће

Андреја Васић

Ученик одељења 83

Софија Михајловић

Ученик одељења 73

Преседник Школског одбора је: Саша Лазаревић.

 

Школски одбор

ОШ Јанко Веселиновић