OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Јавне набавке

17. Jun. 2020 :: ЈНМВ бр. 02/2020. - Грађевински радови на изради школског платоа у матичној школи ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац

Јавне набавке

03.06.2015. - Извођење грађевинско занатских радова на школској згради матичне школе у ШапцуЈНМВ бр. 01/2020. Услуге организације и реализације екскурзија ученика ОШ "Јанко Веселиновић" ШабацЈНМВ 03/2019 - услуге организације и реализације екскурзија и наставе у природи.01.08.2019. године, Услуге посебног линијског превоза радника и ученика16.7. 2019. Молерско фарбарски радови у матичној школи бр.01/2019Извршење услуга посебног линијског превоза радника и ученика ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац25.7.2017. - Посебан линијски превоз радника и ученика ОШ „Јанко Веселиновић“ Шабац ЈНМВ бр. 02/201719.7.2017. - Извођење радова на реконструкцији кровног покривача на фискултурној сали у матичној школи у Шапцу ЈНМВ бр. 01/2017.12.07.2016. - Извођење грађевинско-занатских радова на школској згради матичне школе у Шапцу - ЈНМВ бр. 01/2016ЈНМВ бр. 02/2020. - Грађевински радови на изради школског платоа у матичној школи ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац

ОШ Јанко Веселиновић