OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ритам рада

22. Mar. 2015 :: Отворен дан школе

СЕПТЕМБАР                        ПОНЕДЕЉАК                       20. 9. 2021.

ОКТОБАР                              УТОРАК                                19. 10. 2021.

НОВЕМБАР                          СРЕДА                                   24. 11. 2021.

ДЕЦЕМБАР                           ЧЕТРТАК                               23. 12. 2021.

ЈАНУАР                                 ПЕТАК                                   28. 1. 2022.

ФЕБРУАР                              ПОНЕДЕЉАК                       21. 2. 2022.

МАРТ                                     УТОРАК                                22. 3. 2022.

АПРИЛ                                   ЧЕТВРТАК                            21. 4. 2022.

МАЈ                                        ПЕТАК                                   27. 5. 2022.

 
 

Ритам рада

ОШ Јанко Веселиновић