OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ритам рада

Отворен дан школе

. „ ОТВОРЕН ДАН “  ШКОЛЕ  ЗА ШКОЛСКУ  2017/2018.ГОД

 

СЕПТЕМБАР                      ПОНЕДЕЉАК                     18. 9. 2017.

 

ОКТОБАР                            УТОРАК                               17. 10. 2017.

 

НОВЕМБАР                         СРЕДА                                  15. 11. 2017.

 

ДЕЦЕМБАР                         ЧЕТВРТАК                          21. 12. 2017.

 

ЈАНУАР                                ПЕТАК                                  19. 1. 2018.

 

ФЕБРУАР                            ПОНЕДЕЉАК                     12. 2. 2018.

 

МАРТ                                     УТОРАК                               13. 3. 2018.

 

АПРИЛ                                  ЧЕТВРТАК                          19. 4. 2018.

МАЈ                                       ПЕТАК                                  25. 5. 2018.

 
 

Ритам рада