OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

22. Mar. 2015 :: Домар школе

ДОМАР ШКОЛЕ

 

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска спрема

Степен стручн.

Стаж

Г . М

Год. живота

1.

АТИЋ ДЕЈАН

КВ радник

3.

8

56

2.

ПОПОВИЋ МИОДРАГ

КВ радник

4.

10

45

 
 

Ваннаставни кадар

ОШ Јанко Веселиновић