OШ Јанко Веселиновић - Шабац

Ваннаставни кадар

22. Mar. 2015 :: Стручни сарадници

СТРУЧНИ САРАДНИЦИ

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г . М

Год. Живота

1.

ЈАНКОВИЋ-ОПАНКОВИЋ

САЊА

Филозофски факултет - психологија

7.

+

24 . 5

53

2.

ЈОВАНОВИЋ СВЕТЛАНА

Филозофски факултет - педагогија

7.

+

22.5

48

3.

ГЛОГОВАЦ СНЕЖАНА

Филозофски факултет - педагогија

7.

+

6.6

39

4.

ДАШИЋ ДАША

Учитељски факултет

7.

+

28

55

 
 

Ваннаставни кадар

ОШ Јанко Веселиновић