ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац Кроз времена стара, кроз времена нова, ко се у Јанковој школи кали и свет му је мали!    

Наставни кадар

Продужени боравак

Неколико година уназад у нашој школи веома успешно ради продужени боравак за ученике првог и другог разреда. Сваког радног дана у супротној смени од похађања наставе ученици наше школе могу проводити време у продуженом боравку и то:

  • пре подне од 7:15 часова до 13:15 часова  и
  • после подне од 10 часова до 16:00 часова

Простор у продуженом боравку:

  • учионица за наставни рад
  • играоница (ТВ, струњаче, реквизити, играчке...)
  • кухиња у којој се сервира ручак

Рад са ученицима не подразумева додатно финансирање од стране родитеља.

Финасирање је предвиђено само за оброке  који се допремају  из Предшколскеустанове „Наше дете“. 

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Р. Б.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

Школска

спрема

Степен стручн.

Лиценца

Стаж

Г. М

Год. живота
1.

НЕДЕЉКОВИЋ

ЉИЉАНА

 

Учитељски факултет 7. + 21 63

2.

ЛУКИЋ

СНЕЖАНА

Педагошка академија

6.

+

27

64