ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац Кроз времена стара, кроз времена нова, ко се у Јанковој школи кали и свет му је мали!    

О школи

О школи

Основна школа „Јанко Веселиновић“ је школа дугогодишње традиције и успеха, али и школа савременог тренутка, нових, младих генерација које у њој започињу стицање важних искустава.

Прва генерација ученика уписана је далеке 1893 године. У првој години постојања школе уписано је 366 ученика. Настава у школи се одвијала као целодневна  уз преподневни и поподневни боравак у школи. Интересантно је напоменути да је 1893 године у школи радио Јанко Веселиновић, наш познати  књижевник. Од школске 1958/59. школа носи име овог познатог књижевника.

Традиционално  и ново непосредно су повезани  и када је у питању школски простор – старој згради која је почела са радом 1893. придодат је нови школски део 1983. године тако да сада чине јединствену просторну целину. Укупна површина школске зграде износи 3 365м2. Четири издвојене школске јединице имају укупну површину 779м2. То су Церовац 1 Церовац 2, Јеленча, Жабар и Мала Врањска. 

Основну школу „Јанко Веселиновић“ похађа 795 ученика који су распоређени у четрдесет једно  одељење. У матичној школи у Шапцу је 633 ученика, а у издвојеним јединицама је 162 ученика. Од тога школу у Јеленчи похађа 40 ученика, у Жабару је 14 ученика, у Церовцу је 13 ученика, у Малој Врањској је 36 ученика. У овим издвојеним јединицама настава се реализује од првог до четвртог разреда. У школи у Церовцу 2 настава се реализује за ученике од петог до осмог разреда и ову школу похађа  58 ученик.

Матична школа у Шапцу располаже кабинетима и специјализованим  учионицама за наставне предмете: физику, хемију, ликовну културу, информатику, музичку културу, биологију, енглески језик, радионица за техничко образовање, савремено опремљена сала за физичко васпитање и у оквиру школе постоје две групе продуженог боравка за ученике првог и другог разреда. Сви кабинети и специјализоване учионице су изузетно опремљене најсавременијим наставним средствима и техничким помагалима. У школи постоји медијатека, ђачки клуб, зубна амбуланта и изузетно богата школска библиотека. Поред тога школа располаже и отвореним површинама – спортски терени и школско двориште..